AVISOS
01/08/2022
Manifesto IFLA - Unesco
Publicación da actualización do Manifesto IFLA - Unesco

O «Manifiesto IFLA - UNESCO pola Biblioteca Pública 2022» proclama "a crenza da Unesco na biblioteca pública como unha forza viva para a educación, a cultura e a inclusión e a información, como un axente esencial para o desenvolvemento sostible, e para o cumprimento individual da paz e benestar espiritual a través da mente de todos os individuos".

Esta actualización, presentada no 87º Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, redefine e revisa o papel da biblioteca pública e amplía as versións anteriores para reflexar, máis polo miúdo, as formas nas que as bibliotecas serven ás súas comunidades.