AVISOS
23/10/2020
Novidades editoriais en galego e mellora das coleccións
Ampliación do prazo de xustificación

Ampliación do prazo de xustificación da Orde do 21 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria de carácter extraordinario para o ano 2020.

Modifícase a data límite de xustificación establecida nos artigos 30, 31.1º y 2º y 37, 38 1º y 2º das bases da convocatoria da Orde do 21 de xullo de 2020 (código de procedemento CT235A) ampliando o prazo ata o 26 de novembro de 2020.

En consecuencia os artigos 30, 31,1º y 2º y 37, 38.1º y 2º das bases da convocatoria, quedarían redactados do seguinte xeito:

Artigo 30.

O prazo para presentar a documentación xustificativa abrangue desde o día da publicación da resolución de adxudicación no Diario Oficial de Galicia ata o 26 de novembro de 2020 (incluído)

Artigo 31.

1º. Considerarase gasto realizado o importe dos libros recibidos e pagados entre a data de publicación da resolución de concesión de subvención e o 26 de novembro de 2020 (incluído).

2º. A xustificación realizarase mediante a presentación da seguinte documentación, dirixida á Dirección xeral de Políticas Culturais-Subdirección xeral de Bibliotecas e do Libro, con data límite do 26 de novembro de 2020 (incluído).

Artigo 37.

O prazo para presentar a documentación xustificativa abrangue desde o día da publicación da resolución de adxudicación no Diario Oficial de Galicia ata o 26 de novembro de 2020 (incluído)

Artigo 38.

1º. Considerarase gasto realizado o importe dos libros recibidos e efectivamente pagados entre a data de publicación da resolución de concesión de subvención e o 26 de novembro de 2020 (incluído).

2º. A xustificación realizarase mediante a presentación da seguinte documentación, dirixida á Dirección xeral de Políticas Culturais-Subdirección xeral de Bibliotecas e do Libro, con data límite do 26 de novembro de 2020 (incluído).