AXENDA
Obradoiro de lectura de relatos
15/01 - 29/01
Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
Coruña, A / A Coruña
María Jesús Molina Raspal

Impartido por María Jesús Molina Raspal

É necesario apuntarse por teléfono, na propia biblioteca ou a través do
formulario da páxina web.

*Lugar*: Salón de actos

*Datas*: Venres 15, 22, 29 de xaneiro

*Horario*: de 11:00 a 12:30 horas

*OBXECTIVOS*

* Espertar o interese sobre este xénero literario
* Dar a coñecer autores relevantes de todos os tempos pero sobre todo
actuais, representativos deste xénero
* Aprender a ler relatos.
* Recoñecer os elementos fundamentais dun relato
* Analizar o contido e a estrutura de moi diversos tipos de relatos
* Profundar nos relatos lidos explorando todas as súas posibilidades e
aprendendo os recursos que posibiliten unha lectura máis profunda e
complexa
* Adquirir un criterio propio para seleccionar obras deste xénero
* Comentar e debater cada un dos relatos lidos
* Gozar coa lectura
* Escoitar, valorar e respectar as achegas dos demais integrantes do grupo

*CONTIDOS*

* O relato moderno e o conto tradicional.
* Breve achegamento á historia do relato.
* Por que e para que ler relatos ?
* Diferentes tipos de relatos.
* Elementos fundamentais dun relato:
* O tema.
* A estructura.
* O punto de vista do narrador.
* O tempo e o espazo.
* Os personaxes.
* A acción.
* O estilo.
* A técnica.

Debido ás condicións especiais xeradas polo COVID-19, esta actividade
cumprirá coa normativa vixente no momento da súa realización. Tomaranse as
medidas necesarias para o desenvolvemento dunha actividade segura e sen
riscos, no marco da biblioteca.