España

Pautas dos servizos bibliotecarios para nenos e mozos (2013)
Galego
Declaración sobre o dereito á lectura: as bibliotecas – Palacio da Magdalena(2003)
Galego