Galicia

Consultas aos OPACs e ás webs das Bibliotecas Públicas no ano 2021. Bibliotecas Meiga
Galego
Convenio entre o Ministerio e a Xunta de Galicia para a xestión das bibliotecas de titularidade estatal
Galego
Lei 8/1995, do 30 de outubro do patrimonio cultural de Galicia
Galego
Decreto 41/2001, do 1 de febreiro de refundición da normativa en materia de bibliotecas
Galego
Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia
Galego
Orde do 11 de xuño de 2007 pola que se regula o recoñecemento de biblioteca de especial interese para Galicia
Galego
Decreto 208/2010, do 16 de decembro polo que se establece a denominación do Centro Superior Bibliográfico de Galicia como Biblioteca de Galicia (Centro Superior Bibliográfico de Galicia)
Galego
Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia
Galego
Decreto 190/2013, do 19 de decembro polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia
Galego