Internacional

Resolución do parlamento Europeo verbo o papel das bibliotecas na sociedade moderna
Galego
Directrices IFLA/UNESCO para o desenvolvemento de servizos de bibliotecas públicas
Galego
Pautas do Consello de Europa e EBLIDA verbo da lexislación e política bibliotecaria en Europa
Galego
Manifesto da Biblioteca escolar UNESCO/IFLA (1999)
Galego
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1994)
Galego
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1972)
Galego
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1949)
Galego
Manifesto de Alejandría sobre bibliotecas: a sociedade da información en acción (2005)
Galego
Manifesto IFLA pola Biblioteca Multicultural (2008)
Galego
Manifesto IFLA sobre Bibliotecas Dixitais (2011)
Galego