Axencia de Lectura Municipal de Carnota

BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Carnota
Praza de San Gregorio, 19
Carnota
15293
A CoruñaCarnota
981 857 032 ,98 110 633 1
981 857 251
luisa.beiro@carnota.gal
NIDEN:
1535-179
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Carnota
Organismo xestor:
Concello de Carnota
Tipoloxía:
Axencia de Lectura
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada