Axencia de Lectura Municipal de Sobrado

BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Sobrado
Plaza Portal, 1
Sobrado
15813
A CoruñaSobrado
981 787 508 ,98 178 771 0
981 787 577
correo@sobrado.es
NIDEN:
2437-15
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Sobrado
Organismo xestor:
Concello de Sobrado
Tipoloxía:
Axencia de Lectura
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada