AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Axudas para a dotacion de novidades editoriais en galego e mellora das coleccións
2019
Subvención a concellos para a dotación de novidades editoriais en galego e mellora das coleccións bibliográficas