AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Axudas para a mellora das coleccións bibliográficas 2010
2010
Axudas aos concellos para a adquisición de novos fondos bibliográficos con destino ás bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais.