AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Axudas para a mellora das coleccións bibliográficas 2012
2012
Axudas aos concellos para a adquisición de novos fondos bibliográficos con destino ás bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais.