AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Axudas para o equipamento e mellora de instalacións culturais
2019
Subvención a concellos para o equipamento e mellora de instalacións culturais