AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Programa Ler Conta Moito 2021 para a dinamización da lectura
2021
Programa para a dinamización da lectura nas bibliotecas públicas integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

BIBLIOTECAS

Acceso ao blog de Ler Conta Moito para a publicación das actividades realizadas nas bibliotecas

Resolución do 1 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se convoca para o ano 2021 (código de procedemento CT236A).

Requisitos para a programacion de actividades de Ler Conta Moito

Acceso ao catálogo de Ler Conta Moito

Enquisa para os asistentes ás actividades de Ler Conta Moito

Permiso para a emisión de actividades de Ler Conta Moito

Logo de Ler Conta Moito

Orde do 9 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CT236A)

 

CATÁLOGO

Listado de admitidos e excluídos

Anuncio polo que se informa da apertura do catálogo Ler Conta Moito 2021 para a incorporación de actividades de animación á lectura

Anexo II: Epígrafes IAE (Imposto de Actividades Económicas)

Calendario do libro e da lectura 2021

Acceso ao catálogo para a incorporación de actividades

CATÁLOGO LER CONTA MOITO 2021