AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Programa Ler Conta Moito 2022 para a dinamización da lectura
2022
Programa para a dinamización da lectura nas bibliotecas públicas integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia