Biblioteca Asociación Seara Rural

BIBLIOTECAS
Biblioteca Asociación Seara Rural
Praza A Pedreira
Seara, A
32821
OurenseCartelle
988 297 995
NIDEN:
3200741-2030
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Cartelle
Organismo xestor:
Asociación Seara Rural
Tipoloxía:
Axencia de Lectura
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-