Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña

BIBLIOTECAS
Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña
Rúa Riego de Agua, 37
A Coruña
15001
A CoruñaCoruña, A
981 080 342
981 080 344
biblioteca.arquivo@dacoruna.gal
biblioteca.info@dacoruna.gal
Web
NIDEN:
1502150-412
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Deputación Provincial da Coruña
Organismo xestor:
Deputación Provincial da Coruña
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-