Biblioteca do Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares

BIBLIOTECAS
Biblioteca do Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares
Estrada Xeral de Valladares, 261. Camiño do Pedregal, 6
Vigo
36315
PontevedraVigo
986 467 053
985 467 052
cvallada@ctv.es
NIDEN:
4174-8123
Titularidade:
Privada
Institución titular:
Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valladares
Organismo xestor:
Centro Cultural Artísitico e Recreativo de Valladares
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada