Biblioteca do Centro Social de Muros

BIBLIOTECAS
Biblioteca do Centro Social de Muros
Rúa Hospital, 21
Muros
15250
A CoruñaMuros
881 866 152
881 866 253
881 866 154
luz.teijeiro.tato@xunta.es
NIDEN:
1503602-12366
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Xunta de Galicia
Organismo xestor:
Xunta de Galicia
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-