Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano

BIBLIOTECAS
Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano
Rúa Río Monelos, 1
Coruña, A
15006
A CoruñaCoruña, A
981 18 4 2 98
981 184 295
bforum@coruna.es
Web
NIDEN:
2005-349
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello da Coruña
Organismo xestor:
Concello da Coruña
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada