Biblioteca Pública Asociación Cultural Juan Enrique Frade

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Asociación Cultural Juan Enrique Frade
Rúa Ortigueira, 10 - Baixo
Ferrol
15403
A CoruñaFerrol
981 317 184
981 322 966
avvrecimil@hotmail.com
NIDEN:
1502533-11848
Titularidade:
Privada
Institución titular:
Asociación Cultural Juan Enrique Frade
Organismo xestor:
Asociación Cultural Juan Enrique Frade
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-