Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
Rúa Miguel González Garcés, 1
Coruña, A
15008
A CoruñaCoruña, A
881 96 0 3 80
881 960 378
bpc@xunta.gal
Web
NIDEN:
1994-6549
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada