Biblioteca Pública de Lugo

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Lugo
Avenida Ramón Ferreiro, 23
Lugo
27002
LugoLugo
982 828 323
982 828 337
biblio.publica.lugo@xunta.gal
Web
NIDEN:
2700340-6660
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería de Cultura e Turismo
Tipoloxía:
Biblioteca Pública xestionada pola Consellería de Cultura, Edu. e Ord. Univ.
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada