Biblioteca Pública de Ourense Nós

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Ourense Nós
Rúa Canle, 6
Ourense
32004
OurenseOurense
988 78 8 3 86
988 788 396
biblio.publica.ourense@xunta.gal
Web
NIDEN:
2185-2031
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada