Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola
Alfonso XIII, 3
Pontevedra
36002
PontevedraPontevedra
886 159 250
886 159 253
biblio.publica.pontevedra@xunta.gal
Web
NIDEN:
3672-6876
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Tipoloxía:
Biblioteca Pública xestionada pola Consellería de Cultura, Edu. e Ord. Univ.
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada