Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
Avenida Xoán XXIII, s/n
Santiago de Compostela
15704
A CoruñaSantiago de Compostela
881 999 401
881 999 403
881 999 414
biblio.publica.santiago@xunta.gal
Web
NIDEN:
1501565-2016
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería de Cultura e Turismo
Tipoloxía:
Biblioteca Pública xestionada pola Consellería de Cultura, Edu. e Ord. Univ.
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada