Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
Avenida Xoán XXIII, s/n
Santiago de Compostela
15704
A CoruñaSantiago de Compostela
881 99 9 4 01
881 999 414
biblio.publica.santiago@xunta.gal
Web
NIDEN:
2234-2016
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada