Biblioteca Pública Monte do Gozo

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Monte do Gozo
Rúa da Muíña, 63
Santiago de Compostela
15703
A CoruñaSantiago de Compostela
981 560 318
avmontedogozo@yahoo.es
NIDEN:
XXXUA1503766-12368
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Asociación de Veciños Monte do Gozo (xestión) / Concello de Santiago de Compostela (titularidade)
Organismo xestor:
Asociación de Veciños Monte do Gozo (xestión) / Concello de Santiago de Compostela (titularidade)
Tipoloxía:
Biblioteca Pública
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-