Estatísticas e informes

Estatísticas e informes de interese para as bibliotecas públicas.

Resultados 1 a 20 de 79
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Manual de informes para estatísticas. Bibliotecas integradas no catálogo da Rede (v.2)
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Aclaración aos puntos 29 e 55 da enquisa 2020
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Distribución da colección, obras de ficción e coñecemento no ano 2020. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Número de prestameiros activos nas bibliotecas públicas no ano 2020. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Axuda para o cálculo da distribución da colección, ficción e coñecemento 2020
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Consultas aos OPACs e ás webs das Bibliotecas Públicas no ano 2020. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2021
Número de documentos prestados nas Bibliotecas Públicas durante o ano 2020. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Aclaración ao punto 55 da estatística 2019. Bibliotecas integradas no Catálogo da Rede
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Aclaración á obtención de datos para a enquisa de 2019. Bibliotecas integradas no catálogo da Rede en 2019
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Aclaración ao punto 29 da enquisa 2019
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Número de prestameiros activos nas bibliotecas públicas no ano 2019. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Gastos en adquisicións nas Bibliotecas Públicas no ano 2019
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Manual de informes para estatísticas. Bibliotecas integradas no catálogo da Rede
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Distribución da colección, obras de ficción e coñecemento no ano 2019. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Axuda para o cálculo da distribución da colección, ficción e coñecemento 2019
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Consulta aos OPACs das Bibliotecas Públicas no ano 2019. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Gastos en actividades nas Bibliotecas Públicas no ano 2019
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2020
Número de documentos prestados nas Bibliotecas Públicas durante o ano 2019. Bibliotecas Meiga
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2019
Distribución da colección, obras de ficción e coñecemento no ano 2018
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2019
Gastos en adquisicións nas Bibliotecas Públicas no ano 2018
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia