Estatísticas e informes

Estatísticas e informes de interese para as bibliotecas públicas.

Resultados 41 a 60 de 79
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2017
Número de documentos prestados nas Bibliotecas Públicas durante o ano 2016
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2017
Consultas aos OPACS das Bibliotecas Públicas no ano 2016
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2017
Títulos da colección electrónica accesible en rede no ano 2016
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Distribuición da colección, obras de ficción e coñecemento no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Títulos da colección electrónica accesible en rede no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Número de prestatarios activos nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Número de documentos prestados nas Bibliotecas Públicas durante o ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Número de conexións a internet nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Número de usuarios a internet nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Consultas aos OPACS das Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Gastos en adquisicións nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Gastos en actividades nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Gastos en adquisicións en publicacións da Xunta de Galicia no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Gastos en actividades nas Bibliotecas da Xunta de Galicia no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de consultas ao OPAC no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de accesos a recursos electrónicos por biblioteca no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de conexións a internet das bibliotecas públicas no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de títulos da colección electrónica accesible en rede no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Distribución da colección (documentos audiovisuais e sonoros) nas bibliotecas Meiga no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia