Estatísticas e informes

Estatísticas e informes de interese para as bibliotecas públicas.

Resultados 41 a 60 de 72
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Número de conexións a internet nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Número de usuarios a internet nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Consultas aos OPACS das Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Gastos en adquisicións nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2016
Gastos en actividades nas Bibliotecas Públicas no ano 2015
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Gastos en adquisicións en publicacións da Xunta de Galicia no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Gastos en actividades nas Bibliotecas da Xunta de Galicia no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de consultas ao OPAC no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de accesos a recursos electrónicos por biblioteca no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de conexións a internet das bibliotecas públicas no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de títulos da colección electrónica accesible en rede no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Distribución da colección (documentos audiovisuais e sonoros) nas bibliotecas Meiga no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2015
Consultas OPACS das Bibliotecas Públicas Municipais
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Memorias e informes
2014
Memorias de actividades de cultura da Xunta de Galicia 2014
Memorias e informes
España
Estatísticas
2019
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2019
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2018
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2018
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2017
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2017
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2016
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2016
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2015
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2015
Estatísticas
Galicia