Estatísticas e informes

Estatísticas e informes de interese para as bibliotecas públicas.

Resultados 61 a 80 de 85
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de consultas ao OPAC no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de accesos a recursos electrónicos por biblioteca no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de conexións a internet das bibliotecas públicas no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Número de títulos da colección electrónica accesible en rede no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Distribución da colección (documentos audiovisuais e sonoros) nas bibliotecas Meiga no ano 2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2014
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
2015
Consultas OPACS das Bibliotecas Públicas Municipais
Documentos de apoio para cubrir as enquisas
Galicia
Memorias e informes
2014
Memorias de actividades de cultura da Xunta de Galicia 2014
Memorias e informes
España
Estatísticas
2019
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2019
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2018
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2018
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2017
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2017
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2016
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2016
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2015
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2015
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2014
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2014
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2013
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2013
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2012
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2012
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2011
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2011
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2010
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2010
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2009
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2009
Estatísticas
Galicia
Estatísticas
2008
Consulta as estatísticas das bibliotecas públicas galegas. Ano 2008
Estatísticas
Galicia