BANCO DE ACTIVIDADES
“Que vén o coco!". Obradoiro de lectura interxeracional deseñado por Elena Sánchez Muñoz

Este obradoiro de lectura interxeracional aborda os medos infantís (especialmente os nocturnos). Os participantes de menor idade poderán descubrir que os adultos, cando eran pequenos, tamén tiveron medo do coco, do lobo, dos monstros e dos fantasmas e aprenderán distintas formas de superar eses temores. Por outro lado, os adultos rememorarán eses medos e amosarán aos pequenos como os afrontaron e superaron.

3 sesións de 1 hora 30 min.

Bibliografía básica, equipo de son, pantalla TV para a proxección dos vídeos.

Selección de lecturas

A pesar de que o este obradoiro integra a participantes de seis anos en adiante, a selección que se presenta a continuación inclúe libros para nenos menores esta idade xa que neles se evocan moitos dos medos que sentimos todos na nosa infancia.

Entre as lecturas escollidas para traballar figuran as seguintes:

  • Bona nox, de Jutte Bauer. Lóguez. Este libro toma su título dunha canción infantil composta por Mozart. Acompañados desta melodía, veremos cal é o medo da pequeña Lotte e como o afronta:

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sy-JDBzaVAQ

 

Canción: http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=36

Canción + partitura + letra:

https://www.youtube.com/watch?v=pVG2VDc6rD8

  • Analizaremos as diferentes representacións dos medos a través das ilustracións de varios libros. Propoñemos, entre outros, os siguientes títulos:

. Un pesadelo no meu armario, de Mercer Mayer. Kalandraka

. A min non me comas!, de Vitali Konstantinov. OQO

. A bruxa regañadentes, de Tina Meroto. OQO

  • Dramatizaremos o libro ¡Scric, scrac, bibib, blub!, de Kitty Crowther. Corimbo.

A onomatopeia que dá título ao libro nos permitirá xogar cos sons. Todos os asistentes participarán na súa lectura.

 

Proposta de dinamización

Os participantes escribirán nun anaco de cartulina de cor negra un medo (os niños aquel que os atemorice agora e os adultos aqueles que tiveron na súa infancia). Todos eses temores introduciranse nun saco.

Por outro lado, depositaranse nunha caixa as "armas secretas" para vencer eses medos: unha espada de goma-espuma, unha lanterna, unha manta, unha lámpada con luces de colores, etc.

Os máis pequenos extraerán ao azar cinco "medos", aos que se lles asignará un número e os colgarán nun taboleiro cun fondo de cor laranxa. En caso de que algún dos temores se repita, se extraerá un novo papel ata que los cinco sexan diferentes.

 

O dinamizador da actividade preguntará aos participantes quen ten ou tivo medo do "medo número 1". Aqueles que non alcen a man terán que escoller un arma secreta da caixa e aportar calquera idea que se lles ocorra para que os que teñen ese medo o superen. O dinamizador irá anotando arredor da cartulina negra que contén o "medo número 1" as solucións aportadas polos asistentes. Cada solución se enmarcará cun círculo e se unirá ao medo mediante unha frecha. Esta mesma operación se repetirá para os catro medos restantes.

En caso de que unha solución sirva para varios medos farase partir desta unha frecha cara a cada cartulina negra. Finalmente obteremos un "mapa dos medos superados".

A continuación, crearanse varios grupos de idades diferentes. A partir das solucións que aportadas e que están visibles para todos no mapa, cada grupo elixirá unha delas e elaborará un prospecto médico. Para a súa confección se entregará unha ficha que conterá os campos básicos (indicacións, posoloxía, contraindicacións...) aos que poderán engadir calquera outro que se lles ocorra. Exemplo: Prospecto para o uso da espada de gomaespuma

Os prospectos exporanse na sala infantil xunto coas armas secretas e os libros con historias que axuden a superar os medos. Os prospectos e a bibliografía recomendada tamén estarán dispoñibles no mostrador desa sala para que os pais poidan levarse o “prospecto” e o libro que consideren máis convenientes para que o niño venza os seus medos.

O folleto con la bibliografía conterá, entre outros, os seguintes títulos: Selección básica

 

 

Comentarios

There is no denying the fact that digital marketing has become one of the most important platforms for promoting a business in today’s technology-driven world. And, Matebiz, being a leading Digital Marketing Company India, help take your business to the next level. We have a splendid Digital marketing strategy to help our customers reach their target audience online. Contact us today to learn more about our services.

https://g.page/MATEBIZ?share
https://www.matebiz.com/digital-marketing-services-india/

Digital Marketing Company India

Satta king is a game of chance, and there is no guaranteed way to win. There are some tips and tricks that you can use to improve your chances of winning. Black Satta king 786 is a type of Indian gambling game that is played using a unique deck of cards. It is a title to give a specific kind of black satta, or lottery, that is popular in India. The black Satta is known for its high payouts and its popularity among gamblers.

https://www.sattakingsfast.com/
http://sattakingsfast.com/online-results-chart/

Tips and tricks to improve your chances of winning

Are you interested in deepening your practice of Ashtanga yoga? Join us for our Ashtanga yoga teacher training Rishikesh, India. Our program is open to all levels of students, from beginners to those who have been practising for years. During our program, you will learn the fundamental principles of Ashtanga yoga and how to teach them to others. If you are ready to take your yoga practice to the next level, join us at our Yoga Teacher Training School Rishikesh.

https://g.page/om-yoga-international?share

https://omyogainternational.com/

https://omyogainternational.com/our-courses/300hours-ashtanga-vinyasa-ha...

Ashtanga yoga teacher training Rishikesh

Goa Darling is an award-winning India Destination Management company specializing in developing and executing bespoke travel experiences for discerning travellers worldwide. We have created unique itineraries, like Water Sports in Goa, tailored to our client's specific needs and interests. We believe each trip should be an unforgettable journey, and we go above and beyond to ensure that our clients have the time of their lives when they travel with us.

https://goo.gl/maps/2BWXDk2gPq169XuV9

https://goadarling.com/

https://goadarling.com/water-skiing/

Destination management company

Looking for a reliable and trustworthy Pest control service in Dubai? Look no further than Good life pest control. We offer a wide range of Cleaning Service in Dubai that is designed to meet the specific needs of your home or business. We also offer affordable services for Anti termite control Dubai, then please contact us today.

https://goo.gl/maps/fhyimp6LdotBAURj7

https://www.goodlifepestcontrol.com/

https://www.goodlifepestcontrol.com/termite-control-dubai/

Pest control service in Dubai

09-06-22
sn741138@gmail.com
I heard what you need to say! You raise a great point and I've pondered exactly the same thing. I think remarks are certainly heard in any event, when it is a bustling discussion. Regardless of whether the creator have the transfer speed to answer each and every remark, other analysts that are bought in can bounce into the discussion like you and I are doing now.
One thing I've generally pondered is… the reason don't more analysts get into conversations with other analysts? There are such countless valid statements to develop in an enthusiastic discussion.
I concur. I'd very much want to see more association between analysts to keep the discussion rising along.
pls visit my site https://sportstoto7.com/

sn741138@gmail.com
DerrickAceme

That isn’t going to create much of a sense of community or generate tons of commentary.
https://main7.net/thenine/

https://main7.net/thenine/

Engadir novo comentario