BOAS PRÁCTICAS
“La biblioteca en la red”. Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes de Mota del Cuervo (Cuenca)
O proxecto “La biblioteca en la red” ten como obxectivo fomentar a participación dos cidadáns nas actividades culturais da biblioteca, así como estimular a creatividade, o espírito científico e a capacidade crítica. Ademais ten o propósito de participar e colaborar nas actividades relacionadas coa lectura e a cultura que ofrezan outras entidades ou asociacións.

As actividades de “La biblioteca en la red”, diríxense a todas as idades e se desenvolven ao longo de todo o ano tendo como destinatarios tanto aos veciños da localidade como a veciños de outras localidades próximas.

Para a realización das actividades conta coa colaboración de voluntarios, mestres e profesores dos centros educativos, educadores do centro ocupacional etc. Así mesmo, conta coa participación de distintas entidades: servizos sociais, centro ocupacional, escola infantil, centros educativos, centro de maiores, asociacións culturais da localidade ou institucións como o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a Obra Social “La Caixa” e o Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM).

O proxecto está composto polas seguintes actividades:

 • "Ciudad Ciencia". Actividade de divulgación científica, cuxo obxectivo é o fomento da cultura e das vocacións científicas. Dirixido a mozos, en colaboración co Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Obradoiros en liña, exposicións, conferencias, actividades de participación cidadá etc.

 • Colaboración no Programa Europeo de Aprendizaxe Permanente GRUNDTVIG. Este programa ten o obxectivo de mellorar a calidade da educación de adultos mediante o intercambio, a cooperación e a mobilidade entre os sistemas de educación e formación dos países europeos participantes. As actividades asociadas a este programa foron: formación continua do persoal de educación de persoas adultas, visitas e intercambios.

 • “Biblio-Wifi”: a biblioteca actúa como colaboradora desta actividade encadrada no programa estatal “Escuela 2.0”, no que se dota aos alumnos de netbooks co fin de impulsar o uso das novas tecnoloxías.

 • Colaboración no proxecto "El cuento de nuestras vidas" organizado pola escola infantil da localidade na que colaboran distintas entidades (IES, centro de maiores, centro ocupacional, ludoteca, etc.) con distintas actividades de expresión oral, escrita ou dramatizada para fomentar a promoción do libro desde unha visión interxeracional.

 • “Pregonacuento”. Actividade que consiste na emisión por megafonía do concello, emisora local, Facebook e web, de microrrelatos ou relatos breves, contos, poesías, cancións etc. de textos literarios coñecidos e outros procedentes da tradición oral.

 • “Un libro, el mejor regalo”. Actividade que se desenvolve desde hai 10 anos co financiamento da Fundación Caja Rural. Consiste nunha actuación de animación á lectura cos máis pequenos. Regálanse contos adecuados á idade e folletos informativos con recomendacións de animación á lectura con motivo da celebración do Día Mundial do Libro.

 • “Bibliomóvil” co obxectivo de dar a coñecer a biblioteca e levala a colectivos que teñen dificultades de acceso á biblioteca e á lectura.

 • “Maratón de Cuentos Cuentos Bajo la Luna". Actividade realizada conxuntamente coa ludoteca. El tema central do último maratón foi África, con actividades como pasacalles, actuación musical etc.

 • “Jornada Cultural Francesa” dirixida a alumnos de ESO con optativa de francés, realízase en colaboración co IES. O obxectivo é o achergamento á cultura francesa, a aprendizaxe do idioma e a utilización da biblioteca con actividades paralelas como: traballos de busca, xogos, almorzo francés, representación dunha obra e visualización de películas en francés.

 • "La biblioteca en casa", "Libros a domicilio". Achégase a lectura a aquelas persoas que por idade ou discapacidade non poden acudir á biblioteca.

 • Exposicións: “Semana del Terror”, “Derechos del niño”, “Navidad”.

 • Outras actividades: clubs de lectura nos que se realizan actividades paralelas como cafés literarios; celebración do Día do Libro; caderno do lector, que consiste na elaboración dun caderno con todos os datos de cada club (calendario de sesións, actividades, fichas das lecturas, etc.); participación no proxecto "Ciudad Ciencia"; encontro de clubs de lectura; visitas guiadas á biblioteca para alumnos dos centros escolares e para os usuarios do centro ocupacional.

Premio María Moliner 2013 na modalidade de localidades de entre 5.001 e 20.000 habitantes.