Lei 10/2007, do 22 de xuño da lectura, do libro e das bibliotecas
Galego

Tipo documento

Ficheiro

Ficheiro

Ano

2007

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

domingo, Xullo 22, 2007 - 16:00

Ámbito xeográfico