Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
Galego

Tipo documento

Ligazón

Ligazón

Ano

1985

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

martes, Xuño 25, 1985 - 15:15

Ámbito xeográfico