Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia
Galego

Tipo documento

Ligazón

Ligazón

Ano

2006

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

mércores, Decembro 27, 2006 - 14:30

Ámbito xeográfico