Lei 23/2011 do 29 de xullo de depósito legal
Galego

Tipo documento

Ficheiro

Ficheiro

Ano

2011

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

venres, Xullo 29, 2011 - 15:45

Ámbito xeográfico