Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia
Galego

Tipo documento

Ficheiro

Ficheiro

Ano

2012

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

venres, Xuño 15, 2012 - 16:45

Ámbito xeográfico