AXUDAS E SUBVENCIÓNS
Programa Ler Conta Moito 2019 para a dinamización da lectura
2019
Programa para a dinamización da lectura nas bibliotecas públicas integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia