Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
Galego

Tipo documento

Ligazón

Ligazón

Ano

1986

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

venres, Xaneiro 10, 1986 - 15:30

Ámbito xeográfico