Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril polo que se aproba o texto refundido da lei de Propiedade intelectual,regularizando, aclarando e armonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia (texto consolidado)
Galego

Tipo documento

Ligazón

Ligazón

Ano

1996

Tipo de documento

Destacado

No destacado

Data e hora de publicación

venres, Abril 12, 1996 - 15:30

Ámbito xeográfico