Biblioteca profesional

Resultados 11 a 20 de 31

Boletín da Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)

Publicación profesional do mundo das bibliotecas editada pola Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Boletín da Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Publicacións periódicas, Páxinas web
Biblioteconomía e documentación
España

COBDC (Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya)

El COBDC oferta actividades de formación e innovación a través de cursos, seminarios, conferencias etc.

COBDC

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Formación de profesionais
España

COBDCV (Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana)

Páxina oficial do Colexio Oficial de Bibliotecarios e Documentalistas da Comunidade Valenciana

COBDCV

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Asociacións profesionais, Formación de profesionais
España

Col-legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya

Páxina oficial do Colexio de Bibliotecarios e Dumentalistas de Cataluña

cobdc

Páxinas web
Asociacións profesionais, Formación de profesionais
España

Consello de Cooperación Bibliotecaria

O Consello de Cooperación Bibliotecaria é o órgano de ámbito estatal encargado de promover e impulsar a cooperación bibliotecaria.

Presentación do Consello de Cooperación Bibliotecaria

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Entidades
Galicia, España

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)

Asociación independente, formada por bibliotecas e asociacións de información, documentación e arquivo, relacionadas con temas da sociedade da información, a cultura e a educación.

eblida

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Asociacións profesionais
Internacional

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID)

Páxina de FESABID que contén información verbo da propia Federación, os seus membros e actividades.

fesabid

Páxinas web
Asociacións profesionais, Formación de profesionais
España

Formato MARC 21 para rexistros bibliográficos

Tradución ao castelán do MARC 21 Format for Bibliographic Data. Incorpora as actualizacións a medida que estas se van publicando na versión orixinal.

Formato MARC 21 para rexistros bibliográficos

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Catalogación
Galicia, España, Internacional

Fundación Germán Sánchez Ruiperez

Esta fundación, dedicada á actividade educativa e cultural, ten unha oferta formativa a través da cal transfire a súa experiencia nos proxectos innovadores que leva a cabo.

Fundación Germán Sánchez Ruiperez

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Formación de profesionais
España

Graos en Biblioteconomía, Información e Documentación

Recompilación de centros universitarios onde se pode cursar un grao do eido da biblioteconomía e documentación.

16 Carreras Universitarias de Biblioteconomía y documentación

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Formación de profesionais
España

A Biblioteca profesional é unha selección de recursos que ten por obxectivo apoiar o labor do persoal das bibliotecas públicas galegas. Nela inclúese información sobre bibliografía profesional, publicacións, referencia, recursos para a catalogación, onde formarse...