Biblioteca profesional

Resultados 11 a 20 de 32

BAMAD Galicia (Asociación de arquiveiros, bibliotecarios, museólogos e documentalistas de Galicia)

Asociación de ámbito galego sen ánimo de lucro que ten entre os seus obxectivos a promoción dunha formación de calidade dos profesionais que desenvolven o seu traballo en bibliotecas, arquivos, museos e centros de documentación.

BAMAD Galicia

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Asociacións profesionais, Formación de profesionais
Galicia

Boletín da Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)

Publicación profesional do mundo das bibliotecas editada pola Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Boletín da Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Publicacións periódicas, Páxinas web
Biblioteconomía e documentación
España

COBDC (Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya)

El COBDC oferta actividades de formación e innovación a través de cursos, seminarios, conferencias etc.

COBDC

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Formación de profesionais
España

COBDCV (Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana)

Páxina oficial do Colexio Oficial de Bibliotecarios e Documentalistas da Comunidade Valenciana

COBDCV

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Asociacións profesionais, Formación de profesionais
España

Col-legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya

Páxina oficial do Colexio de Bibliotecarios e Dumentalistas de Cataluña

cobdc

Páxinas web
Asociacións profesionais, Formación de profesionais
España

Consello de Cooperación Bibliotecaria

O Consello de Cooperación Bibliotecaria é o órgano de ámbito estatal encargado de promover e impulsar a cooperación bibliotecaria.

Presentación do Consello de Cooperación Bibliotecaria

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Entidades
Galicia, España

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)

Asociación independente, formada por bibliotecas e asociacións de información, documentación e arquivo, relacionadas con temas da sociedade da información, a cultura e a educación.

eblida

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Asociacións profesionais
Internacional

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID)

Páxina de FESABID que contén información verbo da propia Federación, os seus membros e actividades.

fesabid

Páxinas web
Asociacións profesionais, Formación de profesionais
España

Formato MARC 21 para rexistros bibliográficos

Tradución ao castelán do MARC 21 Format for Bibliographic Data. Incorpora as actualizacións a medida que estas se van publicando na versión orixinal.

Formato MARC 21 para rexistros bibliográficos

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Catalogación
Galicia, España, Internacional

Fundación Germán Sánchez Ruiperez

Esta fundación, dedicada á actividade educativa e cultural, ten unha oferta formativa a través da cal transfire a súa experiencia nos proxectos innovadores que leva a cabo.

Fundación Germán Sánchez Ruiperez

Páxinas web
Biblioteconomía e documentación, Formación de profesionais
España

A Biblioteca profesional é unha selección de recursos que ten por obxectivo apoiar o labor do persoal das bibliotecas públicas galegas. Nela inclúese información sobre bibliografía profesional, publicacións, referencia, recursos para a catalogación, onde formarse...