Declaracións e manifestos, pautas

Recompilación das pautas, manifestos e declaracións máis relevantes no eido das Bibliotecas.

Resultados 1 a 20 de 22
Declaracións e manifestos
2014
Manifesto IFLA sobre a Internet (2014)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
2011
Manifesto IFLA sobre Bibliotecas Dixitais (2011)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
2009
Declaración sobre os principios internacionais da catalogación (IFLA 2009)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
2008
Manifesto IFLA pola Biblioteca Multicultural (2008)
Declaracións e manifestos
Declaracións e manifestos
2005
Manifesto de Alejandría sobre bibliotecas: a sociedade da información en acción (2005)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
2003
Declaración sobre o dereito á lectura: as bibliotecas – Palacio da Magdalena(2003)
Declaracións e manifestos
España
Declaracións e manifestos
1999
Declaración de Copenhague. Congreso Algo para todos: as bibliotecas públicas e a sociedade da información (1999)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
1999
Declaración IFLA sobre bibliotecas e liberdade intelectual (1999)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
1999
Manifesto da Biblioteca escolar UNESCO/IFLA (1999)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
1994
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1994)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
1982
Declaración de Londres (1982)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
1972
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1972)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaracións e manifestos
1949
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1949)
Declaracións e manifestos
Internacional
Pautas
2015
Resolución do parlamento Europeo verbo o papel das bibliotecas na sociedade moderna
Pautas
Internacional
Pautas
2013
Pautas dos servizos bibliotecarios para nenos e mozos (2013)
Pautas
España
Pautas
2010
Pautas para establecer unha política de coleccións nunha biblioteca pública (2010)
Pautas
España
Pautas
2006
Pautas para o servizo de acceso á internet nas bibliotecas públicas (última revisión do ano 2006)
Pautas
España
Pautas
2005
Pautas Sistemas Urbanos de Bibliotecas
Pautas
España
Pautas
2002
Pautas sobre servizos das bibliotecas públicas
Pautas
España
Pautas
2001
Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para achegar ás bibliotecas ás persoas con discapacidade e as persoas maiores (2001)
Pautas
España