Declaracións e manifestos, pautas

Recompilación das pautas, manifestos e declaracións máis relevantes no eido das Bibliotecas.

Resultados 1 a 20 de 22
Manifesto IFLA sobre a Internet (2014)
Declaracións e manifestos
Internacional
Manifesto IFLA sobre Bibliotecas Dixitais (2011)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaración sobre os principios internacionais da catalogación (IFLA 2009)
Declaracións e manifestos
Internacional
Manifesto IFLA pola Biblioteca Multicultural (2008)
Declaracións e manifestos
Manifesto de Alejandría sobre bibliotecas: a sociedade da información en acción (2005)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaración sobre o dereito á lectura: as bibliotecas – Palacio da Magdalena(2003)
Declaracións e manifestos
España
Declaración de Copenhague. Congreso Algo para todos: as bibliotecas públicas e a sociedade da información (1999)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaración IFLA sobre bibliotecas e liberdade intelectual (1999)
Declaracións e manifestos
Internacional
Manifesto da Biblioteca escolar UNESCO/IFLA (1999)
Declaracións e manifestos
Internacional
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1994)
Declaracións e manifestos
Internacional
Declaración de Londres (1982)
Declaracións e manifestos
Internacional
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1972)
Declaracións e manifestos
Internacional
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1949)
Declaracións e manifestos
Internacional
Resolución do parlamento Europeo verbo o papel das bibliotecas na sociedade moderna
Pautas
Internacional
Pautas dos servizos bibliotecarios para nenos e mozos (2013)
Pautas
España
Pautas para establecer unha política de coleccións nunha biblioteca pública (2010)
Pautas
España
Pautas para o servizo de acceso á internet nas bibliotecas públicas (última revisión do ano 2006)
Pautas
España
Pautas Sistemas Urbanos de Bibliotecas
Pautas
España
Pautas sobre servizos das bibliotecas públicas
Pautas
España
Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para achegar ás bibliotecas ás persoas con discapacidade e as persoas maiores (2001)
Pautas
España