Declaracións e manifestos, pautas

Recompilación das pautas, manifestos e declaracións máis relevantes no eido das Bibliotecas.

Resultados 21 a 22 de 22
Directrices IFLA/UNESCO para o desenvolvemento de servizos de bibliotecas públicas
Pautas
Internacional
Pautas do Consello de Europa e EBLIDA verbo da lexislación e política bibliotecaria en Europa
Pautas
Internacional