Declaracións, manifestos, pautas e lexislación

Recompilación das pautas, manifestos, declaracións e lexislación máis relevantes no eido das bibliotecas.
Resultados 21 a 35 de 35
Lexislación
1986
Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
Lexislación
1985
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español
Declaracións e manifestos
2014
Manifesto IFLA sobre a Internet (2014)
Declaracións e manifestos
2011
Manifesto IFLA sobre Bibliotecas Dixitais (2011)
Declaracións e manifestos
2009
Declaración sobre os principios internacionais da catalogación (IFLA 2009)
Declaracións e manifestos
2008
Manifesto IFLA pola Biblioteca Multicultural (2008)
Declaracións e manifestos
2005
Manifesto de Alejandría sobre bibliotecas: a sociedade da información en acción (2005)
Declaracións e manifestos
2003
Declaración sobre o dereito á lectura: as bibliotecas – Palacio da Magdalena(2003)
Declaracións e manifestos
1999
Declaración de Copenhague. Congreso Algo para todos: as bibliotecas públicas e a sociedade da información (1999)
Declaracións e manifestos
1999
Declaración IFLA sobre bibliotecas e liberdade intelectual (1999)
Declaracións e manifestos
1999
Manifesto da Biblioteca escolar UNESCO/IFLA (1999)
Declaracións e manifestos
1994
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1994)
Declaracións e manifestos
1982
Declaración de Londres (1982)
Declaracións e manifestos
1972
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1972)
Declaracións e manifestos
1949
Manifesto da UNESCO verbo da Biblioteca Pública (1949)