Catálogos

Consulta o catálogo da rede de bibliotecas públicas, nel atoparás fondos das bibliotecas públicas e especializadas xestionadas pola Consellería de Cultura e Turismo e dunha parte das bibliotecas públicas municipais.
Catálogo das bibliotecas públicas municipais
Visita aquí os catálogos das bibliotecas e axencias de lectura públicas municipais
Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia
Este catálogo recolle rexistros de monografías así como obras que pola súa antigüidade, ao ser publicadas con anterioridade a 1959, ou singularidade forman parte do Patrimonio Bibliográfico Galego, e consérvanse en todo tipo de bibliotecas galegas