Mapa de Bibliotecas Públicas de Galicia

O Mapa de bibliotecas públicas de Galicia amosa a situación das bibliotecas públicas galegas por concellos, facendo unha diagnose da mesma e achegando propostas de actuación que contribúen a un mellor servizo bibliotecario para a cidadanía.

O mapa constitúe unha ferramenta que permite establecer as necesidades de servizo bibliotecario de cada municipio a partir da comparación entre a situación das bibliotecas nun determinado territorio cos valores estipulados nos estándares.

Para a elaboración do Mapa foi necesario como paso previo a elaboración do Censo de bibliotecas públicas de Galicia e a creación dos Estándares de bibliotecas públicas de Galicia.