O Principiño en figuras de luz

Categoría á que pertence
 • Obradoiro creativo
Público/s ao/aos que vai dirixido
 • Nenos e nenas (especificar idades principais) (8-16)
 • Mocidade
Duración
 • 90 minutos
Número de sesións
 • 1
Custo total (IVE incluído)
 • 500,00 €
Texto de presentación da actividade

Explicaranse as mensaxes principais da obra do Principiño e construiranse figuras luminosas con elementos da historia. Deste xeito cumprirán eso de “fai da túa vida un soño e de teu soño unha realidade”. Estas figuras de luces contarán unha historia, un soño, que gravaremos nun vídeo.

Datos da persoa solicitante

Nome ou razón social

AC Jóvenes Científicos y Emprendedores Atlantic

Nome artístico

Jóvenes Científicos

Concello

Ourense

Provincia

Ourense

Teléfono

609884450

E-mail

info@jovenescientificos.es

Dispoñibilidade xeográfica
 • A Coruña
 • Lugo
 • Ourense
 • Pontevedra
Dispoñibilidade temporal
 • Todo o ano