Biblioteca de Galicia

BIBLIOTECAS
Biblioteca de Galicia
Cidade da Cultura. Monte Gaiás s/n
Santiago de Compostela
15707
A CoruñaSantiago de Compostela
981 544 886
981 544 887
bibliotecadegalicia@xunta.gal
Web
NIDEN:
XXXUA1503706-10401
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Organismo xestor:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Tipoloxía:
Biblioteca nacional
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-