Contacto

Contacte coa súa biblioteca

As persoas usuarias da Rede de bibliotecas de Galicia poden solicitar información, realizar suxestións ou efectuar calquera trámite relativo ao seu carné, dirixíndose á súa biblioteca de referencia.

Para saber como contactar, consulte o Directorio de bibliotecas de Galicia.

Directorio de Bibliotecas de Galicia

Contacto para profesionais

Aqueles/as profesionais da Rede de Bibliotecas de Galicia que queiran formular algunha consulta ou suxestión poden utilizar os seguintes medios:

  • Servizo do Sistema de Bibliotecas

    Cidade da Cultura, Monte Gaiás s/n

    15707 Santiago de Compostela

    Tlf.: 981 957 278

  • A través do seguinte formulario de contacto
Contacto para profesionais

Formulario de contacto para profesionais