Contacto

Aqueles profesionais da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia que queiran formular algunha consulta ou suxestión poden utilizar os seguintes medios:

  • A través do CAU, punto único de soporte e resposta ás bibliotecas públicas da Rede, para incidencias técnicas, apoio á implantación de software bibliotecario para as bibliotecas municipais, información sobre os programas e axudas

correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal
teléfono: 881 995 300

  • Ou ben a través do Servizo do Sistema de Bibliotecas

Servizo do Sistema de Bibliotecas
Cidade da Cultura
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela
A Coruña

correo electrónico: servizo.bibliotecas@xunta.gal
teléfono: 981 957 278