Clubs de lectura

O Club de lectura de Galicia é un servizo dirixido a promover e facilitar o funcionamento de clubs de lectura nas bibliotecas públicas e outras institucións que utilicen esta ferramenta de fomento da lectura..

Este servizo proporciona apoio e coordinación aos profesionais responsables dos clubs e dótase dun fondo bibliográfico básico común, que se actualiza con continuas incorporacións e se pon a disposición dos clubs a través da Biblioteca de Galicia, que opera como biblioteca de préstamo centralizado.

A tipoloxía destes fondos abarca xéneros diversos como a narrativa, teatro, poesía ou, banda deseñada, sen esquecer os textos de lectura fácil. Conta con títulos en diferentes linguas: galego, castelán, francés, inglés, italiano e portugués; e atende a públicos de todas as idades.

Como funciona?

Neste enlace pode consultar as normas de funcionamento.

Como darse de alta?

Para solicitar a alta dun club de lectura, cubra e envíe este formulario achegando esta declaración responsable.

Solicitude de préstamos

Para solicitar un préstamo do Club de Lectura de Galicia, cubra este formulario.

Clubs de lectura

Listados de libros do club de lectura

1. Libros por idioma para público adulto

2. Libros infantil e xuvenil

3. Libros de lectura fácil