Manuais de procedemento da Rede

Acceso aos manuais de procedemento da Rede confeccionados polos profesionais das bibliotecas galegas reunidos nos diferentes grupos de traballo creados para tal fin. Conteñen, entre outros aspectos, os procedementos de catalogación de carteis, gravacións sonoras, monografías, publicacións seriadas e videogravacións.